ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

S3 HIGH TECH FARMING

Η σύμπραξη S3 HIGH TECH FARMING συγκέντρωσε περισσότερες από 20 περιφερειακές και εθνικές διοικήσεις με ισχυρή προτεραιότητα που σχετίζεται με την καινοτομία και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στους γεωργικούς τομείς.

Η γεωργία υψηλής τεχνολογίας είναι μια ευρεία έννοια που αναφέρεται σε ένα μεγάλο φάσμα νέων εργαλείων (ρομποτική, ΤΠΕ, μεγάλα δεδομένα, γεωσκοπική παρατήρηση κ.λπ.). Η συνεργική χρήση αυτών των μέσων επιτρέπει τη μετάβαση στο νέο πρότυπο της αειφόρου γεωργίας ακριβείας. Ο κύριος στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων για την επιτάχυνση της υιοθέτησης υψηλών και νέων τεχνολογιών που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των γεωργικών πρακτικών και της διαχείρισης των εκμεταλλεύσεων.

Ο Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου συμμετέχει στο πιλοτικό έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Διαπεριφερειακής πλατφόρμας HIGH TECH FARMING ως αποτέλεσμα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριλαμβάνει και την ελαιοκαλλιέργεια σύμφωνα με την απόφαση που λήφθηκε ομόφωνα από τα μέλη της πλατφόρμας κατά τη διάρκεια της 1ης Τεχνικής Συνάντησης που έλαβε χώρα στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης στις 12 Ιουνίου 2019.

SMART FARMING INITIATIVE

Το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας που ενισχύει την ελληνική πρωτογενή παραγωγή

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, 80 χρόνια τώρα, παράγει αξία που πολλαπλασιάζεται, διαχρονικά και πανελλαδικά. Με την ευθύνη του ηγετικού της ρόλου, συνεχίζει να πρωτοπορεί και να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και τους Έλληνες παραγωγούς.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με δυο αξιόπιστους φορείς, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, με τους οποίους μοιράζεται την ίδια αγάπη για τα καλύτερα της ελληνικής γης και  κοινό όραμα για τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων ώστε οι Έλληνες Παραγωγοί να μείνουν και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν τον διατροφικό πολιτισμό του τόπου μας.

Μαζί παρουσιάζουν μια νέα και πρωτοποριακή πρωτοβουλία, το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας, που εισάγει τις υψηλές τεχνολογίες στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Με σύμμαχο την τεχνολογία, το Πρόγραμμα φέρνει καινοτομίες, παράγει αξία και ανοίγει νέους δρόμους για τους σύγχρονους Έλληνες Παραγωγούς.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης έχει σαν αποστολή την εκπαίδευση νέων και ενηλίκων, ώστε να αναλάβουν κυρίαρχους ρόλους σε ποικίλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της μάθησης αγροτικών και επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες Ιδρύθηκε το 1904 από διαφωτισμένους εκπαιδευτικούς και παραμένει προσηλωμένη στη δυναμική συνύπαρξη θεωρίας και πράξης σε όλα τα επίπεδα της γεωργίας και των επιστημών ζωής.

Μέσα από τις δράσεις της επιδιώκει την μεταφορά και υιοθέτηση της πιο πρόσφατης επιστημονικής γνώσης σε επιχειρήσεις και ενώσεις  που δραστηριοποιούνται στην «πραγματική αγροτική οικονομία».

«ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ»

Το πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» είναι μία πρωτοβουλία για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον αγροδιατροφικό τομέα στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο Rutgers ηγείται αυτού του πολυετούς και πρωτοποριακού προγράμματος σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Τα νεότερα σε ηλικία μέλη της Ομάδας είναι ωφελούμενοι του της δράσης του Προγράμματος «Υιοθετώντας μικρά οικογενειακά αγροκτήματα» που υλοποιείται από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και που έχει σκοπό να καθοδηγήσει νέους αγρότες να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στον τομέα της γεωργίας ή να βελτιώσουν την απόδοση των ήδη υφιστάμενων αγροκτημάτων τους, συμβάλλοντας έτσι στη βιωσιμότητά τους.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΒ Βασιλόπουλος μετράει 80 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική αγορά τροφίμων και έχει αναγνωριστεί στη συνείδηση των συνεργατών, προμηθευτών και πελατών του ως προμηθευτή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ο συνεταιρισμός συμμετέχει στην δράση Smart Farming Initiative που σκοπό έχει την επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της υψηλής τεχνολογίας στην καθημερινή γεωργική πρακτική.

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και είναι ένα από τα πιο γνωστά κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας.  Η ίδρυσή του αποτελεί την κορυφαία πράξη κοινωνικής προσφοράς του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, και εμπνέεται από την παράδοση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς.

Όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.

Οι δράσεις του Ιδρύματος  αρθρώνονται πάνω σε τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες:

  • την προώθηση της παιδείας
  • την αναβάθμιση της υγείας
  • την προστασία του περιβάλλοντος
  • την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών

Βασικές αρχές λειτουργίας του Ιδρύματος αποτελούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αξιοπιστία.

Προκειμένου να ενισχύσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία, το Ίδρυμα καλεί ιδιώτες δωρητές, εταιρείες (στο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ) καθώς και άλλα ελληνικά και ξένα ιδρύματα να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και λογοδοσίας που διαθέτει

Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Διεύθυνση

Μεταγγίτσι, Χαλκιδική,
63078, Ελλάδα

Επικοινωνία:

Τηλ: (+30) 23750 92452
Fax: (+30) 23750 92452